عظیم بلبل آبادی
استفاده بهینه از انرژی برق مسئله ای فرا ملی می باشد ۱۵ تیر ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:

استفاده بهینه از انرژی برق مسئله ای فرا ملی می باشد

«عظیم بلبل آبادی» مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان در چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان گیلان در سالن کنفرانس برق گیلان گفت: استفاده بهینه از انرژی برق مسئله ای فرا ملی بوده و تمامی کشورهای جهان به آن می پردازند و این نشان دهنده اهمیت بالای مدیریت مصرف انرژی می باشد

از تمامی ساز و کارها برای استفاده بهینه از انرژی برق بهره خواهیم برد ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

از تمامی ساز و کارها برای استفاده بهینه از انرژی برق بهره خواهیم برد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان از عقد تفاهم نامه با صنایع بزرگ استان گیلان برای مدیریت پیک تابستان خبر داد.

عبور از پیک بار سال ۹۸ به مدد رسانه ها میسر خواهد شد ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:

عبور از پیک بار سال ۹۸ به مدد رسانه ها میسر خواهد شد

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در نشست با خبرگزاری ها و پایگاههای خبری استان به تبیین مقوله مدیریت مصرف پرداخت و گفت: مدیریت مصرف باید به شدت و بطور جدی در همه ایام سال پیگیری، دنبال و فرهنگ سازی شود و برای تحقق این مهم در بخش بسترسازی و فرهنگ سازی، نیازمند کمک و همکاری مستمر و مداوم صاحبان قلم و اندیشه هستیم.

طرح های مدیریت اضطراری بار، تعطیلات تابستانی و ذخیره عملیاتی اجرایی خواهد شد ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
عظیم بلبل آبادی در گردهمایی مشترکین برق منطقه ای گیلان:

طرح های مدیریت اضطراری بار، تعطیلات تابستانی و ذخیره عملیاتی اجرایی خواهد شد

مهندس عظیم بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، مدیریت اضطراری بار، طرح تعطیلات تابستانی و ذخیره عملیاتی صاحبان صنایع را راهکارهایی برای عبور از پیک مصرف و پایداری شبکه عنوان کرد.