مدیریت بحران
شرایط میزان آمادگی برای مقابله با سیلاب احتمالی بررسی شد ۲۱ مهر ۱۳۹۸
با تشکیل جلسه کمیته مدیریت بحران در شرکت آب منطقه ای گیلان:

شرایط میزان آمادگی برای مقابله با سیلاب احتمالی بررسی شد

جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای گیلان با هدف بررسی شرایط میزان آمادگی برای مقابله با سیلاب های احتمالی تشکیل شد.

جلسه مدیریت بحران شركت گاز استان گيلان برگزار شد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مدیریت بحران شركت گاز استان گيلان برگزار شد

جلسه مدیریت بحران درجهت رسیدگی به وضعیت خط لوله انتقال در مسير سد سنگر و مدیریت توزیع گاز در شهرستان های شرقی استان برگزار شد

دومین جلسه مدیریت بحران گاز گیلان در سال ۹۸ برگزار شد ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

دومین جلسه مدیریت بحران گاز گیلان در سال ۹۸ برگزار شد

دومین جلسه مدیریت بحران شرکت گاز در سال 98 به ریاست حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان برگزار شد.